Бројач посета

Icona98970
ДанасДанас48
ЈучеЈуче53
Ове недељеОве недеље81
Овог месецаОвог месеца101
Све посетеСве посете98970

Анкета

Како Вам се допада наш сајт?

Сајт је одличан! - 97.2%
Добар је! - 2.8%
Могао је и бољи! - 0%
Не свиђа ми се! - 0%

Архива

О Парку

 

Воду "Поњавице" карактерише хетерогени састав фитопланктонске заједнице. Присутне су све главне систематске групе. По броју таксона доминантан положај припада зеленим алгама са индексом заступљености од 45% - 93%. Значакне су у исхрани рибљег млађа и зоопланктона. Индикаторске врсте алги указују на различите степене трофије. Од зоопланктонске компоненте у квалитативном и квантитативном погледу доминирају представници Rotatoria. Zoohentos је разноврснији и бројнији где доминирају Chironomidae. Бентофауна је сиромашна због присуства тешких метала или је пак искоришћена од стране риба. Биљни покривач зељастог карактера обухваћен је заједницама акватичног и мочварног типа вегетације, док шумске екосистеме одликује нешто већи диверзитет.  

У водама Поњавице констатовани су од водених макрофита само фрагменти асоцијације Msriophsllo-Potametum. Мочварни екосистем је представљен заједницом тршћака (Scirpo-Phragmitetum) и асоцијацијама високих шашева свезе Caricion gracilis. Тршћаци и поред чињенице да су у фази повлачења представљају доминантну фитоценозу у овом природном добру.

 

Шумској вегетацији поплавног типа припадају деградиране састојине заједнице беле врбе - Salicetum albae pannonicum развијене уз сам ток реке, а само местимично и појединачна стабла Салиx цинереа као остаци некадашњих забарених шума. Станишта ван домашаја поплавних вода некад под састојинама асоцијације Populetum albae данас су углавном под засадима евро-америчких топола. Једну од основни одлика Поњавице представља јединство акватичних и терестричних екосистема и поред разнородности њених обала. Тако су у вегетацијском смислу значајне дрвенасте састојине на геоморфолошки и амбијентално специфичној високој, лесној обали. Припадају заједници Carpino betuli-Quercetum roboris која представља природну, потенцијалну вегетацију лесних тераса Војводине. Што се тиче флористичких вредности, на подручју парка природе "Поњавица" забележено је преко 100 биљних врста.

Једна од одлика је сиромаштво флоре водених макрофита. Најас марина и Занницхеллиа палустрис представљају реликте водене вегетације преглационог периода, односно терцијера. Најас марина је биоиндикатор песковите подлоге водотока успореног тока, са мање израженим замуљивањем и обрастањем дна у приобалном појасу. То је једина врста флоре овог природног добра која је као угрожена врста предвиђена за обраду у Црвеној књизи флоре Србије. Од неколико адвентивних врста које су у процесу одомаћивања у аутохтоној флори за једногодишњу лијану - Echinocsstis echinata "Поњавица" је ново забележено станиште. Пажњу заслужује и жива ограда - Lscium halimifolium

, која се гаји и подивља, а припада медитеранском елементу флоре.

06 - 2020
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Подржани од стране