Бројач посета

Icona98973
ДанасДанас51
ЈучеЈуче53
Ове недељеОве недеље84
Овог месецаОвог месеца104
Све посетеСве посете98973

Анкета

Како Вам се допада наш сајт?

Сајт је одличан! - 97.2%
Добар је! - 2.8%
Могао је и бољи! - 0%
Не свиђа ми се! - 0%

Архива

О Парку

Ихтиофауна "Поњавице" припада Црноморском сливу, а у категорији је низијског подручја ципринидног региона. Присутно је 20 врста риба које припадају фамилијама Esocidae, Csprinidae, Siluridae, Ictaluridae, Centrarchidae, Percidae i Cottidae чији значај није исти. Квалитативни састав указује на богатство врста и извесну сличност и предност у односу на нека заштићена подручја, а представља око половину забележених врста у водама Војводине. Доминирају аутохтоне врсте (12) док је алохтоних седам (7) као последица порибљавања. Последице уношења сивог и белог толстолобика и амура су смањење појаса трске. Сребрни караш пореметио је квалитативни и квантитативни састав аутохтоне ихтиофауне, а нарочити шарана. Присутне су економски цењене врсте, врсте значајне за развој и унапређење спортско риболовног туризма, врсте значајне у ланцима исхране грабљивица и ихтиофагних птица као и оних за очување генетског фонда. Многе од њих налазе се на списку као природне реткости или су на листи за "Црвену књигу" Републике Србије.

Заштићено подручје насељава од птица гнездарица 10 врста везаних за воду и водену вегетацију, 30 врста у уском обалном подручју обраслом дрворедима, шумарцима, шибљацима и жбуњем као и разним антропогеним заједницама. Неке од њих су са листе природних реткости. Осим гнездарица присутне су и врсте без веће концентрације и дуготрајнијег боравка у току јесени и зиме. Услови станишта омогућавају развој типичног низијског ловишта, опстанак, узгој и искоришћавање одређене врсте дивљачи високог и ниског лова. Поменимо од заштићене дивљачи срнећу дивљач за чији развој су терени у подручју водотока "Поњавица" погодни и трајно заштићену ласицу. Од незаштићене дивљачи, а које наносе штету су лисица, твор, а од пернатих сива врана и сврака. 

 

СУШТИНСКА СВОЈСТВА ДОБРА 

 

Природно добро је сврстано у наведену категорију јер поседује следеће особине: 

1. Аутентичност се огледа у очуваности природних одлика водотока карактеристичног за равничарске терене врло специфичног и јединственох на подручју Војводине. На релативно малом простору присутан је већи број врста аутохтоне фауне, нарочито ихтиофауне, а у мањој мери и изворне флоре. У парку обитује преко 170 врста птица, око 17 врста риба и 15 врста сисара, као и рецимо, ретка врста корњаче.

 

2. Репрезентативност. Простором доминира речни биотоп. У еколошком низу смењују се водени, мочварни и екосистеми поплавних шума. Јединственост простора представља стрма лева обала. На њеним одсецима упадљиве су деградационе састојине некада широко распрострањених лужњакових шума које представљају вегетацију лесних тераса Панонске низије. За наведене екосистеме везане су многобројне природне реткости угрожене на територији целе Србије.

3. Разноликост биотопа иако мала и за њих везаних животних заједница са високим диверзитетом фауне, нарочито ихтиофауне последица је геоморфолошких, хидролошких одлика, природно-историјског процеса као и човековог утицаја. Посебан печат богатству природних појава "Поњавице" даје присутност тзв. "вруља" које представљају разбијене издани дуж леве обале водотока. Одржавају константан ниво и квалитет воде и спречавају делимично залеђивање воде што је посебан феномен који је уједно и темељна вредност овог природног добра. 

06 - 2020
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Подржани од стране