Бројач посета

Icona98972
ДанасДанас50
ЈучеЈуче53
Ове недељеОве недеље83
Овог месецаОвог месеца103
Све посетеСве посете98972

Анкета

Како Вам се допада наш сајт?

Сајт је одличан! - 97.2%
Добар је! - 2.8%
Могао је и бољи! - 0%
Не свиђа ми се! - 0%

Архива

О Парку

 

4. Интегралност екосистема огледа се у функционалној повезаности водене и копнене средине. Живи свет воде у директној је вези са водним режимом, квалитетом воде и муља и деловањем осталих еколошких фактора. Водени екосистем је у великој зависности од околних терестричних екосистема где је антропогени утицај од изузетне и пресудне важности. 

5. Пејзажне вредности. Амбијенталну одлику "Поњавице" карактерише јединственост сталне водене површине и контраст стрме леве и ниске десне обале са мозаичним распоредом биљних заједница воденог, барско-мочварног и шумског типа вегетације. Посебан квалитет овом типу екосистема даје просторна смена шумског зеленила, жбунастих дрвећа и грмља, стабала воћкарица, каои непосредна близина два насеља и постојеће викенд зоне. Ова разноврсност представља потенцијал за развој туристичке понуде, посебно са рекреативног и едукативно-еколошког аспекта. 

 6. Очуваност ширег и ужег подручја водотока "Поњавица" све је више нарушена дејством различитих угрожавајућих фактора. То је констатовано анализом квалитета воде, утврђивањем нестанка одређеног броја аутохтоних врста фауне као и ремећења стабилности због неконтролисаног уношења алохтоних врста. Сукцесивне промене су условљене антропогеним утицајем уз присутну тенденцију ка спонтаним процесима еутрофизације.

 

ФУНКЦИЈА И ЗНАЧАЈ ДОБРА 

 

1. Еколошка - Заштићено подручје водотока "Поњавица" има еколошког значаја у функцији очувања станишта различитих биљних и животињских врста како оних заштићених као природне реткости или са списка за "Црвену књигу" Републике Србије, тако и врста значајних у ланцима исхране. Неопходност одржавања биолошке равнотеже огледа се у потреби интервенисања човека у циљу спречавања тенденција негативних сукцесија и изражених деградационих процеса услед интензивне еутрофизације 

2. Научно-истраживачка - Делимична нарушеност овог воденог екосистема пружа могућност праћења стања живог света у води преко тест организама и индикаторских заједница у оцени квалитета воде Поњавице чија је улога вишенаменска. Могућност праћења и проучавања еколошких односа у једној од последњих очуваних аутохтоних средина има за циљ стављање у функцију коришћења и истовременог очувања постојећих природних вредности. 

3. Развојна - Присутне природне вредности карактеришу ово подручје као полигон са едукативним значењем и средину са могућностима развоја строго контролисане, спортско-рекреативне и туристичке понуде за грађане шире регије. У том смислу усаглашене би биле стратегије очувања биодиверзитета и одрживог развоја Јужног Баната. 

06 - 2020
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Подржани од стране