АНАЛФАБЕТКА

Иако је у Омољици школа основана још 1776., после Другог светског рата организовани су просветно-домаћићки течајеви - углавном за жене насељене током и непосредно након рата. Течај који је почео са радом 30.12.1948. похађало је 18 особа са завршена 4 разреда основне школе, 2 са два разреда основне школе, 11 особа са једногодишњим течајем и једна полугодишња “аналфебетка». Трајали су до 1954, а у завршном циклусу од 1951-1954. само 24 полазница је добило прелазне оцене и са успехом завршило течај од више од стотину колико их је било уписано почетком трогодишњег рада.

План и програм течајева обухвато је: српски језик, рачун, историју, географију, хигијену, домаћинство, кување, пољопривреду, шивење и кројење, исхрану и живинарство.

Сећам се да су то претежно биле породице Рома, досељених и колонизованих особа, а делимично и мештана. У селу су радили курсеви (течајеви) за неписмене, а неки од њих су посећивани и у кућама. Мислим да се није дотрајало у акцијама описмењавања, јер су чак многи прекидани и нису ни завршили са програмом нити су имали завршне испите. Поред тога, они нису били добро припремани, нити организовани. Мишљења смо да су били само својеврсно “политичко” решење проблема неписмености, па су због тога њихови резултати једнократни – прича тадашњи учитељ Георгије Ђукић.

Течајеви су као привремени и прелазни облик институција, чији је основни задатак било “просвећивање” сеоског становништва, организовани и финансирани од стране Повереништва за просвету Главног извршног одбора покрајина и република. Републички и покрајински, а касније и срески органи власти су били организатори, док су месни органи власти имали извршну функцију и обезбеђивали просторије, инвентар и упис полазника. Представљали су прелазну форму институционализације новог социјалистичког друштва која је касније прерасла у радничке и народне унивезитете.

Извори:
Историјски архив Панчево, фонд 364
Дневник рада Просветно домаћичког течаја 1953/54. године у Омољици
Решење Народног одбора среза Панчево број 17907 од 29. септ. 1954. године, У:ИАП, фонд 405, кутија 6.


Повезане приче: Трговина, Школа