НАДЕЛ

Први канали у Војводини која је углавном била мочварно подручје јер су реке немилосрдно плавиле, изграђени су почетком 18. века. У Банату је 1718. године започето ископавање вештачког канала дужине 70 км на Бегеју, од Темишвара до Клека, у делу који је био најугроженији од поплава. Хидросистем Надела представља део хидросистема ДТД који је реконструисан од 1958-1976 , а рађени су и нови канали у постојећем систему канала који су прављени још за време Аустро-Угарске, тада познато под именом Ференц чаторна (Ferenc-csatorna). У том периоду саграђено је 84 моста - 62 за возила, 19 за железницу и 3 пешачка моста. Једна од најзначајних грађевина на каналу је брана код Новог Бечеја на Тиси, која регулише водостај и наводњава око 300.000 ха земљишта у главном каналу у Банату.

Градња регионалног подсистема Надела (РПН) који служи за наводњавање, одводњавање, снабдевање водом и прихватање сувишних и употребљених вода, започела је 1976. Изведена је у три етапа, које су се састојале од више фаза а биле су условљене састојале од више фаза, а биле су условљене захтевима и потребама за хидротехничким уређењем подручја на коме се РПН налази. Од тада нису предузимане потребне мере, па је квалитет вода изразито нарушен. са њим у животу.

Црпна станица регионалног хидросистема „Надела“ налази се поред отвореног канала на ободу Омољице и суседног села Иваново. Према подацима Музеја науке и технике који ју је евидентирао као индустријско-техничко наслеђе, изграђена је 1897. да би испумпавала вишак воде из тла и системом канала одводила је у Дунав удаљен око 2 км. Тако овај вишенаменски систем дужине од око 82км пролази кроз Омољицу као последње насељено место дуж канала, што геостратешки положај села чини још изузетнијим.

Тематска историја Црпне станице (из евиденционог картона МНТ):
У оквиру регулисања вода дела Јужног Баната крајем XИX века (пројекат из 1882) гради се насип Панчево-Ковин са системом устава. До 1887 изграђени су канали VI и VII, код Наделе и Високообални канал (око 49км). Касније 1896. канали се и проширују. Једна од црпних станица том приликом изграђена је и ова у Иванову.

Време градње: 1897.
-Архитекта: нема података
-Неимар/грађевински инжењер: нема података
-Димензије: нема података
-Архитектура, глобално:

Битне грађевинске карактеристике:
-Материјали коришћени за градњу:
цигла, бетон, дрво, челик (Фе)
-Досадашња оштећења: градјевина нема битнијих оштећења
-Функција: испумпавање вишка воде из тла и системом канала и устава испумпавање у Дунав
-Техничко уређење, технолошке карактеристике: оригинална технологија – две центрифугалне пумпе са парне машине по 80КС капацитета 0,72 м3/с Уставе, систем канал и хидродинамичких система, изворне парне машине замењена су (највероватније 1948.) дизел мотором марке Шкода

Извори:
Бојан Срђевић и Зорица Срђевић (2004) Вредновање критеријума и стратегија коришћења регионалног хидросситема „Надела“ помоћу анхалитичког хијерархијског процеса, Нови Сад: Пољопривредни факултет, стране 1, 5, http://polj.uns.ac.rs/english/people/download/nadela_1deo.pdf
Проф. Др Божо Далмација, доц. Др Милена Бечелић, асистенд мр Дејан Крчмар, Стратегија за реконструкцију и рехабилитацију регионалног система Надела, Природно-математички факултет Нови Сад, 2008.
Евиденциони картон Музеја науке и технике, Београд, 2008
http://www.cecra.dh.pmf.uns.ac.rs/pdfdesavanja/prvis%20sastanak%20sa%20zagadjivacima.pdf
http://sh.wikipedia.org/wiki/Kanal_Dunav-Tisa-Dunav


Повезане приче: Водица, Дрво, Комшилук