НЕОЛИТ

Омољица је удаљена свега неколико километара од епонимног налазишта ранонеолитске културе у Старчеву. Изузетно значајни налази на овом археолошком локалитету по којем је најстарија културна група старијег неолита на Балкану добила име Старчевачка култура, састоје се од остатака насеља формираног од плитких земуница елипсоидног и кружног облика. Археолошко налазиште данас није доступно јавности и посетиоцима будући да је због недостатка средстава локалитет конзервиран наносом земље одмах након што је истражен. Покретни налази откривени током више археолошких експедиција, почев од 1912. све до 1970., пренети су у музеје у Београду и Панчеву, а локалитет је 1990. проглашен за Споменик културе од изузетног значаја. Упркос томе, на самом налазишту током читавог века није постављено чак ни обележје које указује на ово епонимно налазиште ранонеолитске културе.

Оно говори о чињеници да је на овој територији пре седам хиљада година постојала култура значајна по епохалним иновацијама: гајење ратарских култура од припитомљених биљака (пшеница и јечам) и узгој животиња (говече, свиња, овца и коза). Старчевачка култура се на овом простору развијала приближно између 5300 и 4500 године п. н. е., а претпоставља се да се развила као продукт мешања мезолитских култура са подручја Ђердапа и медитеранских култура.

Према речима Маје Живковић, из Завода за заштиту споменика културе у Панчеву, руководитељке истраживања у периоду 2003–2008, савремена мерења лоцирају трагове насеље на површину од 2,7 хектара, док је заштићена околина проширена на 8,6 хектара, дужином атара који локално становништво назива Рит.

У плановима је и израда обилазнице око Панчева, чија је локација померена неких стотинак метара управо у циљу заштите овог локалитета. Из разлога недостатка новца истраживања су прекинута, али у једном од стручних радова је прецизирана идеја о археолошком парку око којег би постојала бициклистичка стаза, која би се продужавала обалом Дунава, и у чијој би околини биле засађене биљке које су у тој области расле у време пре осам хиљада година, открива маја Живковић.

Али, према причама Омољчана, налазиште неолита је прво пронађено у Омољици:

Ако вам кажем да је налазиште у Омољици богатије од налазишта у старчеву, све ће вам бити јасно. Штета је само што то нисмо успели да искористимо како треба, него су из нашег налазишта предмети разнети по разним музејима у Србији – открива сеоски хроничар и учитељ у пензији Александар Танасијевић.

Извори:
http://www.vreme.com/cms/view.php?id=924851
http://www.pancevo.com/town/history/praist.htm
http://www.dnevnik.rs/drustvo/seoski-hotel-i-bioskop-svetleli-kao-pariz


Повезане приче: Комшилук, Млин, Ратари