ПОЊАВИЦА

У историји анонимнога бележника угарскога краља Беле, која је око 1200.постала, при легендарном причању о мађарском освајању налазимо да се спомиње Panoucea (Panoča?) fluvius, која се река северозападно од Панчева зове Пањова и југоисточно од Дубовца пак Поњавица. Од ње је, може бити, ово место и добило свој назив – наводи Милекер у књизи Историја града Панчева.

У парку обитује преко 170 врста птица, око 17 врста риба и 15 врста сисара, као и рецимо, ретка врста корњаче.

Извор:
Срећко Милекер (2004) Историја града Панчвева, репринт, Панчево, Историјски архив, страна 6
Панчевац , 23. мај 2013.


Повезане приче: Парк, Перје