СТАНОВНИШТВО

Крајем 18. века становништво Панчева се делило на грађане и контрибуенте. Како пише Милекер, угледни становници су постали „грађани“, који су „између осталих, били ослобођени од казне са батином“. Остали становници су били „контрибуенти“, у које су спадали ратари, надничари и др.

Иако су Омољицу у време Аустро–Угарске монархије подједнако насељавали Немци и Срби, данас на овом простору живи претежно српско становништво (90%), а од националних мањина по бројности се издвајају Мађари (мање од 1%), Македонци (око 1%) и Румуни (око 1%). Село, према попису из 2002, има 6.518 становника, а у службеној употреби је српски језик и ћирилично писмо – као и у граду Панчеву, иако су у другим насељеним местима на територији Града, у којима живи већи број припадника националних мањина, у употреби и бугарски, мађарски, румунски и македонски језик и писмо.

Извор:


Срећко Милекер (2004) Историја града панчева, репринт, Панчево, Историјски архив, страна 51
http://www.pravamanjina.rs/attachments/Pancevo-STATUT.pdf


Повезане приче: Комшилук, Ратари, Староседеоци, Фиранге