ТУРИЗАМ

Београђани су још паробродом који је од 1844. саобраћао између Панчева и Земуна, долазили на излет с друге стране Дунава, а од 1850, локални пароброд „Нептун“ је успоставио редовну линију између Панчева, Београда и Земуна. Иако о томе нема писаних података, може се претпоставити да они нису посећивали само Панчево, већ и Омољицу која је имала чак два хотела. Међутим, туризам је овде као привредна грана последње деценије 20.века делио судбину укупне друштвено-економске стагнације и рецесије. Недовољна инфраструктурна опремљеност и инвестициона улагања, ниска привредна активност, све израженији социјални проблеми, неразвијена и неприлагођена трговинска мрежа, недовољна валоризованост природних, антропогених, материјалних и културних вредности, неадекватна привредна структура (неразграната мала привреда), успорили су развој туризма у Војводини. Рефлексија оваквих токова у привреди и друштву одразила се и на општину Панчево. Под слоганом „Понудимо дух Баната“ у области туризма градска самоуправа почетком друге деценије 21. века почиње да покреће иницијативе за развој сеоског и културног туризма, али – за разлику од других села на територији града Панчева, у Омољици резултати још увек нису видљиви иако је седамдесетих година прошлог века захваљујући „Жиселу“ била прво филмско туристичко село у Србији. Од тада су изграђени значајни туристички потенцијали: уређена плажа на Поњавици у заштићеном делу Парка природе, Спортско-рекретивни центар, Хиподором са Етно-кућом, ресторани и продавнице, а кроз село пролази и деоница међународне бициклистичке трасе „Еуровело 6“ којом у просеку, да би стигло до Дунава, годишње прође око хиљаду бициклиста. Чекају се само туристи. То је и циљ Удружења љубитеља Парка природе „Поњавица“ јер не желимо само ми да уживамо у лепотама овог места..

Извори:
Милекер, Срећко (2004), Историја града Панчева, репринт, Панчево, Историјски архив, стране 67, 107
http://www.pancevo.rs/Podrska_lokalne_samouprave_Panceva_razvoju_seoskog_turizma-1-1-2176
http://www.pancevo.rs/documents/Kulturna_strategija_sajt_656.pdf
http://www.ciklonaut.com/svrbiguz/dunav/05.htm


Повезане приче: Дунав, Електрика, Жисел, Неолит, Парк, Поњавица, Хотел