ЧАПЉА

У парку природе „Поњавица“ има много птица гнездарица, а међу њима је најређа црна чапља. Она се ретко виђа, за разлику од беле и црне чапље које се могу видети веома често.

Истина, најчешће срећемо белу чапљу, и то скоро свакодневно, већ деценијама. Гледамо је из баште како се храни на десној ненасељеној страни равне обале Поњавице. Вероватно не бисмо ни знали да овде живи и црна чапља, да нисмо оснивајући Удружељње љубитеља Парка природе „Поњавица“ прочитали опис свих карактеристика Парка, у којем пише да овде живи и црна чапља. Трагајући за њом, да бисмо је фотографисали за сајт, на пролеће 2013. смо организовали фотосафари кануом по Поњавици и нашли је на речном острву недалеко од седишта удружења. Форографисали смо је у лету и поставили фотографију на нашем сајту да би и остали Омољчани знали да са њима живи и ретка заштићена врста чапљи – каже оснивач Удружења Зоран Дојчиновић.


Повезане приче: Лабудови, Парк, Поњавица