ДОМ КУЛТУРЕ

Дом културе «Вук Караџић» у Омољици основан је 1953. као први дом културе у општини Панчево. За разумевање иновативности ове иницијативе, од посебног значаја је чињеница да су домови културе у европском контексту почели масовно да се граде тек почетком шездесетих година као институционална основа концепта демократизације културе прихваћенoг у великом броју земаља. Сврха новог системског решења била је да омогући доступност високе културе елитних градских институција, умањи разлике између села и града, деконструише културне обрасце и конструише нови и пожељнији индивидуални и колективни културни идентитет. Међутим, стварна последица ових политика била је покушај да се култура образоване елите наметне непросвећеним и сиромашнијим слојевима друштва. Наравно, одговор великог броја становника на такву врсту навођења на уметност није био позитиван.

Дом културе, поред фестивала «Жисел», организује и позоришне програме на летњој позорници и атријуму на којем се одржавају краће позоришне форме, као што су монодраме и дуокомедије. Такође организује школу фолклора и бројне концерте група и музике различитих праваца. Установа поседује и веома богату библиотеку чији се фонд редовно обнавља, четири галеријска простора у којима се представљају изложбе и мултифункционалну салу за различите програме.

Извори:
Весна Ђукић Дојчиновић, Право на разлике село-град (Београд: Задужбина Андрејевић, 1997)
Peter Duelund, “Cultural policy in Denmark”, International journal of Arts Management, Law and Society 31, 1 (2001): 34-56


Повезане приче: Библиотека, Жисел, Уметност