ДУНАВ

У неолиту Дунав је био знатно ближи Омољици, а данас је удаљен око 2 км, али ово село са Дунавом повезује Омољичка ада – строги природни резерват намењен искључиво очувању природног фонда и научно - истраживачком раду и посматрању. У Србији има издвојених и заштићених строгих природних резервата – укупно 41. Резервати природе су подручја са специфичним природним одликама који представљају очуване, јединствене, ретке, ендемореликтне и посебне целине, заштићене законом. До Дунава води и деоница међународне бициклистичке стазе „Еуровело6“ која пролази кроз Омољицу.

Извори:
http://www.natureprotection.org.rs/sr/vesti/598-2011-03-01-11-41-23-2012-05-21.html
http://www.ciklonaut.com/svrbiguz/dunav/05.htm


Повезане приче: Ђукићи, Неолит, Парк, Туризам