ЗЕМУНИЦА

Носиоци страчевачке (омољичке J) културе живели су у полуземуницама кружно укопаним у лес, а над земљом је била лака конструкција облепљена блатом и покривена трском и сламом. И у време Банатске границе је немачко и српско становништво живело у земуницама и кућама које су биле „од набијача и трском покривене“. Деда Сима Грга прича: „Срби су из Сервије, из Омоља, пребегли од Турака у негдашње старо село, које су назвали Омољица и живели у земуницама у четири села (Омољица, Брестовац, Старчево и Плочица). Срби из старог села сами су, после одобрења да могу зидати куће где хоће и као хоће, прешли су из старог села Омољице у данашњу Омољицу - односно сада Златицу.“

Извор:
http://www.pancevoturizam.rs/omoljica/


Повезане приче: Неолит