Контакт


Контакт Поњавице:
улица: Поњавичка улица бб, Омољица, Панчево
контакт mail: kontakt@ponjavica.org.rs
факс: +381114057084
Жиро рачун Удружења: 205-0000000182833-27
Комерцијална банка а.д. Београд

Управни одбор:
Председник: Дојчиновић Зоран
контакт: 063/ 8335504
Заменик председника: Ђурић Урош
контакт: uros.djuric@rgf.rs
Секретар: Беговић Никола
контакт: 060/ 6626916

Надзорни одбор:
Драгана Петровић
контакт: dragana.petrovic@rgf.rs
Весна Ђукић
контакт: djukic.vesna@gmail.com