Конкурс за најлепше приче

07 јул 2013 11:37

Удружење љубитеља Парка природе "Поњавица" расписује следећи

К О Н К У Р С

Најлепше приче за рубрику "Приче о Омољици"

Циљ конкурса: Написати причу од највише 500 речи (words) на слово Г,Ј, Љ,Њ,Ћ и Џ тако да се пође од ширег контекста и трендова у ширем окружењу (Европа, Војводина, Банат, Панчево) или од историје, са преласком на Омољицу. Пожељно је унети у приче што више сећања или исказа са циљем добијања личног тона и печата. Уносити што више детаља. На крају сваке приче написати коришћене изворе података, везу са неком другом причом која је објављена на сајту Удружења и приложити одговарајућу фотографију са именом аутора приче и фотографија.

Награда: Награђена прича аутору доноси једногодишње чланство у Удружењу и могућност објављивања приче у планираној збирци прича о Омољици.

Приче послати на контакт адресу Удружења (рубрика контакт)

За све додатне информације, контактирајте нас путем е-адресе или путем фејсбук странице Удружења