Захвалност

06 јул 2013 20:58

Удружење љубитеља Парка природе "Поњавица" се овим путем најискреније захваљује:

Трговинско занатској радњи "Đ&D" са седиштем у Панчеву (Шар планинска 37, 064/208-52-53) за донацију у виду израде 100 комада квалитетних памучних мајици. Ове мајице ће добити првих 100 регистрованих чланова у наредном периоду.
Предузеће се бави израдом најквалитетније конфекције различите намене, уз могућност брендирања производа за ваше потребе.

Самосталној занатској трговинској радњи "IV" са седиштем у Панчеву (Ружина бб, 013/316-578) за успешну сарадњу у виду набавке и одржавање опреме за баштенске радове на седишту имања.
Предузеће се бави баштенским одржавањем, дистрибуцијом и одржавањем баштенске опреме и механизације.

Месној заједници Омољица, посебно одборницима Николи Букаћашу и Небојши Андрићу, као и свим становницима Омољице за успешан почетак сарадње, гостопримство и топлу добродошлицу.

Члановима Удружења и посматрачима који присуствовали првој редовној Скупштини Удружења, за незаборавно дружење и конструктиван допринос остваривању циљева Удружења.

Првим комшијама - породици Савановић која је као прави добар комшија, учесницима и посматрачима прве редовне Скупштине Удуржења даривала послужење у виду домаћих кифлица, али и пружала подршку у свим нашим активностима у протеклој години.

Марку Адамовићу, дипломираном инжењеру геологије за идејно решење амблема Удружења.

Скупштина и Управни одбор Удружења Парка природе "Поњавица"