Прва редовна годишња Скупштина

30 јул 2011 21:33

29. јуна 2013-те године, са почетком у 15:30 часова, на имању породице Дојчиновић и Ђукић где је и седиште Удружења, одржана је Прва редовна Скупштина. Скупштини је присуствовало укупно 13 чланова са правом гласа и преко 10 посматрача.

Дневни ред Скупштине је био следећи:

 1. Отварање Скупштине и усвајање пословника о раду
 2. Избор радног председништва
 3. Извештај Управног одбора о раду Удружења у периоду јун 2012 – јун 2013.
 4. Финансијски извештај за период јун 2012 – јун 2013.
 5. Извештај Надзорног одбора
 6. Извештај о раду секција, огранака, клубова и подружница Удружења
 7. Дискусија о свим извештајима
 8. Предлог плана рада Удружења за наредни период
 9. Предлог Етичког кодекса Удружења
 10. Одлука о висини чланарине
 11. Текућа питања и дискусија

Скупштина је трајала више од два сата и протекла је у радној и конструктивној атмосфери. Свим члановима Скупштине су подељене промотивне мајице Удружења које су израђене донацијом Председинка Управног одбора Зорана Дојчиновића и привредника из Панчева Đorđa Tarkaua (Trgovinska radnja Đ&D Pančevo). На скупштини су изнети детаљни извештаји о раду Управног одбора где су представљене активности Удружења током протекле године. Као најзначајније су представљене активности на регистрацији Удружења као и промоцији и маркетингу Удружења (израда интернет презентације, чланских карата итд ...), потом је члановима Скупштине дат извештај о аплицирању Удружења на три различита конкурса код државних и покрајинских органа, који су на жалост и без образложења одбијени.

Потом су уследили извештаји о финансијском пословању и извештај Надзорног одбора којима је констатовано да Удружење није имало никаквих финансијских прилива у протеклој години и да је пословало без неправилности. Планом рада је Управни одбор предложио да Удружење у наредној години ради на омасовљењу чланства као и маркетингу и да покрене, у складу са могућностима, три национална конкурса и један међународни у циљу реализације асвојих циљева. Усвојен је и предлог да Удружење размотри покретање сопственог мултидисциплинарног научно-истраживачког часописа који би био публикован електронски и онлајн као и да Удружење публикује збирку прича "Омољица - приче на слово" уредника Др Весне Ђукић. Поред тога, предложено је да Удружење објави конкурс за допуну помунуте збирке, где би заинтересовани могли да објављују своје приче "на слово" које би биле публиковане на сајту а периодично и кроз допуњено издање збирке. Усвојен је и Етички кодекс Удружења, а одлучено је да висина чланарине за редовне чланове износи 1000 динара (2013/2014), уз могућност да Управни одбор редукује износ за студенте и угрожене.

Детаљан извештај у .pdf формату ће бити ускоро постваљен на сајту.