Израда чланских картица

05 новембар 2013 13:52

Драги чланови Удружења, у току је израда чланских картица. Дизајн члански карата је урадио Марко Адамовић дипл. инж. геол. коме се овом приликом посебно захваљујемо!