Трећа редовна Скупштина - субота 25. јул 2015

2015-07-15

Обавештавамо чланове Удружења Поњавица да се трећа редовна Скупштина одржава у суботу 25. јула 2015. у 17:00 часова у седишту Удружења (Поњавичка бб, Омољица). Молимо чланове Удружења да присуствују Скупштини и активно допринесу њеном раду и да измире чланарину за текућу годину.

Дневни ред треће редовне Скупштине УП 2015

  1. Утврђивање кворума и избор радног председништва
  2. Извештај о раду УП 2014.
  3. Финансијски извештај 2014.
  4. Предлог плана рада за 2015/16.
  5. Прикупљање чланарине
  6. Разно