Приче о Омољици: некада и сад

популарни наративи - приче о природном и културном наслеђу Омољице

Резултати прве фазе научно-истраживачког пројекта «Управљање духом места – студија Парка природе Поњавица» допринели су да Удружење, као одговор на неактивност јавног сектора, покрене иницијативу цивилног сектора усмерену на писање и популаризацији наратива о културној и природној баштини села Омољица на простору Парка природе «Поњавица». Резултат пројекта је подрубрика «Приче» презентована у рубрици сајта Удружења «О Омољици» у којој су представљени популарни наративи - приче о природном и културном наслеђу Омољице како би се сеоско становништво упознало са својом баштином, а научна јавност сензибилисала за проблеме културне политике према селу. Приче су резултат интерпретације научних закључака о (дис)континуитету ендогеног културног и привредног развоја на простору Југоисточног Баната од 18. века до данас.

Удружење је, такође, расписало јавни конкурс за најлепше приче о Омољици, којим подстиче партиципацију сеоског становништва у сттварању «духа места» и практично демонстрира своје уверење да цивилни сектор треба да иницира пројекте сећања и памћења и буде покретач одрживог развоја локалне заједнице заснованог на очувању животне средине и нематеријалног културног наслеђа села.