Промоција индустријско-техничког наслеђа Омољице

У оквиру кампање заговарања сеоске културне баштине и промоције индустријско-техничког наслеђа Омољице, Удружење „Поњавица” је допринело да се Омољица сврста у породицу најнапреднијих места у Србији која су добила струју пре Првог светског рата. Подаци које је прикупио сеоски хроничар Александар Танасијевић укључени су у национални регистар електрификације у Србији Музеја науке и технике. Према оцени аутора изложбе „120 година електрификације Србије”, кустоса истраживача МНТ Зорице Циврић, увођење струје је у том периоду „ заиста био подвиг”.

Пројекат је реализован током новембра 2013. у оквиру сарадње Удружења „Поњавица” чиме је однета још једна победа над заборавом који се надвио над Омољицом. Захваљујемо Музеју науке и технике на спремности да ову чињеницу прихвати и даље јавно промовише кроз своје публикације и изложбе. Домашаји те акције заговарања значајно надилазе локални значај јер у националним оквирима руше стереотипе о неразвијености села пошто је, у овом случају, Омољица имала „електрику” пре суседног града Панчева.