ОМЛАДИНСКИ АКТИВИЗАМ И КРЕАТИВНОСТ МЛАДИХ НА СЕЛУ

– KNOW HOW –

Пројекат «Омладински активизам и креативност младих на селу -knowhow»се реализује захваљујући финансијској подршци Министарства културе и информисања Србије, а у сарадњи с Факултетом драмских уметности Универзитета уметности у Београду. Омогућава да млади младима пренeсу знања и вештине креативног мишљења и стваралаштва по методи knowhow.

Кроз еукативни семинар, креативне радионице и дебату о могућностима развоја омладинског активизма оснажује се креативност и социјално предузетништво младих који живе у сеоским заједницама. Првенствено је намењен очувању и коришћењу природног и културног диверзитета села у заштићеним подручјима природе, а пројекат у селу Омољица представља пилот пројекат који може да служи као пример добре праксе и модел за угледање и у другим сеоским заједницама на заштићеним подручјима у Србији.

Циљ пројекта је да се дебатом између младих стручњака и омладинских активиста дође до одговора како градска и сеоска омладина може да допринесе културном развоју села, подстакне развој културних и креативних индустрија и оживљавање сеоских културних и уметнички потенцијала, и село учини пожељнијим за живот младих. Циљ ће бити остварен укључивањем младих из града и села у дебату о конкретним могућностима коришћења сеоских креативних потенцијала кроз подстицање индивидуалне креативности и социокултурног развоја села.

Међу учесницима пројекта је један универзитетски професор док су остали предавачи млади стручњаци, асистенти, докторанти и студенти мастер студија. Такође и највећи број учесника дебате припада генерацији младих опредељених да развију своју креативност и стваралаштво и тиме активно допринесу културном животу села и развоју сеоских локалних заједница.

Циљну групу пројекта чине млади активисти цивилних организација (Удружења љубитеља Парка природе Поњавица, Сунцокрет, КУД Жисел, Тачка комуникације и др) мотивисаних да оснажују своју креативност, уче и подижу капацитете за активни допринос културном животу и развоју сеоских заједница у Србији.

Дебата се организује у оквиру дводневног семинара креативног мишљења младихкоји је замишљен као подстицај креативном дијалогу између младих из града и села о могућностима развоја културних и креативних индустрија у селу. Подстицај представљају демонстрације конкретних креативних решења и примера добре праксе. Предвиђен је и радионички рад на сваку тему семинара како би млади стекли конкретно и применљиво знање и вештине креативног мишљења и развоја креативних идеја. Фокус радионица биће на креативној интерпретацији и коришћењу локалних културних и природних потенцијала у селу Омољица - у културној јавности познатој по фестивалу „Жисел“, а на чијој територији се налази скоро непознати Парк природе Поњавица под заштитом државе.

Програм семинара и радионица “KnowHow”:

 • Др Весна Ђукић: Како подстаћи омладински активизам и креативност у селу
 • Мр Ивана Волић: Како створити културни простор у селу
 • Урош Ђурић: Како картирати геокултурне знаменитости села
 • Драгана Петровић: Како мапирати пешачке стазе у селу
 • Данијела Вићентијевић: Како промовисати културне и природне потенцијале села
 • Зоран Дојчиновић: Како развити здраве стилове живота у природи
 • Вирџинија Ђековић: Како смо створили Звучну мапу (пример добре праксе)

Очекивани резултати пројекта:

 • успостављен креативни дијалог и смањен јаз између младих из града и села
 • оснажена креативност младих и повећана мотивација за омладински активизам у селу
 • умрежене цивилне организације
 • подигнута свест о значају креативности и омладинског активизма за културни живот младих у селу
 • развијен модел који се може применити и у другим селима у Србији. Пројекат траје укупно 4 месеца. Припрема започиње у априлу 2014., а дебата у оквиру семинара с радионицама ће бити одржана у последњој недељи jуна 2014. у оквиру годишње Скупштине Удружења љубитеља парка природе Поњавица у седишту Удружења у селу Омољица код Панчева (25 км од Београда, 10 км од Панчева). Пројекат се завршава евалуацијом резултата јула 2014.

Чланови пројектног тима

 1. председник управног одбора Удружења љубитеља Парка природе Поњавица, дипл. маркетинг менаџер у туризму – менаџер пројекта, предавач, руководилац радионице Зоран Дојчиновић
 2. проф. Факултета драмских уметности Универзитета уметности у Београду др Весна Ђукић – предавач и руководилац радионице
 3. самостални саветник у Сектору за туризам, Министарства трговине туризма и телекомуникација у Влади Републике Србије Данијела Вићентијевић – предавач и руководилац радионице
 4. дипл.географ-туризмолог др Ивана Волић – предавач и руководилац радионице
 5. докторанд и истраживач-сарадник Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду дипл.инж. геологије Драгана Петровић - предавач и руководилац радионице
 6. асистент Грађевинског факултета, докторанд и истраживач-сарадник Рударско-геолошког факултета дипл.инж. геологије Урош Ђурић - предавач и руководилац радионице
 7. студент мастер студија менаџмента у култури ФДУ и коаутор пројекта Звучна мапа Дорћола и Савамале у Београду Вирџинија Ђековић - предавач и руководилац радионице
 8. координатор креативног тима Удружења љубитеља ППП Срђан Богуновић – истраживач, аутор фотографија, руководилац радионице и модератор дебате
 9. оснивач Удружења љубитеља ППП Мирјана Ђукић – руководилац радионице
 10. члан Удружења љубитеља ППП Немања Сакић - руководилац радионице