Друга редовна Скупштина - 29. јун у 11 часова

2014-06-15

Обавештавамо чланове Удружења Поњавица да се друга редовна Скупштина одржава 29. јуна у 11 сати у седишту Удружења (Поњавичка бб, Омољица). Молимо чланове Удружења да присуствују Скупштини и активно допринесу њеном раду.