Зоран Дојчиновић, дипломирани маркетинг менаџер у туризму

-Председник Управног одбора Удружења-


Рођен је 1985. године у Београду, дипломирао је на Факултету за спорт и туризам у Новом Саду на тему „Значај Интернета за туристичко е-пословање у Србији“. Претходно је завршио Спортску гимназију у Београду - друштвени смер. Као веома млад је почео да волонтира и ради на озбиљним маркетиншким пројектима. Након тога се кратко бавио пословима ФТ обезбеђења за потребе различитих компанија. Значајније радно искуство у својој струци стиче ангажовањем у маркетиншкој компанији „Incognito“ где је радио на позицији „BTLManager“, потом је радио за Туристичку организацију Београда где је био координатор инфо пултова. Узимао је учешће у бројним културно-туристичким манифестацијама попут: Фиш Фест, Београдски карневал бродова. За потребе различтих брендова радио је кампање промоције по целој Србији. Преко извиђача је заволео природу и боравак у њој и у слободно време се бави активизмом заштите животне средине. Један је од оснивача Удружења и његов први председник Управног одбора. Говори енглески језик.