Зоран Дојчиновић

Председник Управног одбора Удружења

Рођен је 1985. године у Београду, дипломирао је на Факултету за спорт и туризам у Новом Саду на тему... види још=>

Урош Ђурић

Заменик председника Управног одбора Удружења

Завршио је дипломске академске студије геологије – смер за геотехнику на Рударско-геолошком факултету... види још=>

Никола Беговић

Секретар Удружења

Рођен је у Београду, завршио је најпрестижнију престоничку средњу школу "Никола Тесла", смер за аутоматику... види још=>

Драгана Петровић

Члан Надзорног одбора Удружења

Завршила је прва у генерацији студије на смеру за Геофизику Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду, где је... види још=>