Урош Ђурић, дипл. инж. геол.

-Заменик председника Управног одбора Удружења-


Завршио је дипломске академске студије геологије – смер за геотехнику на Рударско-геолошком факултету Универзитета у Београду. Тренутно је докторанд и истраживач на Департману за Геотехнику на свом матичном факултету, где помаже као демонстратор приликом извођења вежби на основним и мастер студијама. Бави се геолошким и геотехничким истраживањима за различите потребе, са фокусом на примену геостатистике и геоинформатикеу поменутим дисциплинама као и компјутерским моделовањем геолошких феномена и процеса. Аутор је или коаутор преко 15 научно-стручних радова објављених у целини или парцијално на најзначајнијим међународним и националним конференцијама. Коаутор је универзитетског практикума „Инжењерска геологија“, члан је бројних међународних и националних научно-стручних удружења. Тренутно је ангажован на једном националном и два међународна научно-истраживачка пројекта из области геологије-геотехнике. Поред српског, течно говори енглески а служи се и руским језиком. Хобији су му извиђаштво, колекционарство и астрономија.