Драгана Петровић, дипломирани инжењер геологије

-Члан Надзорног одбора Удружења-


Завршила је прва у генерацији студије на смеру за Геофизику Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду, где је уписала и докторске студије. Тренутно је ангажована као истраживач-сарадник на националном пројекту основних истраживања „Магматизам и геодинамика Балканског полуострва од мезозоика до данас: значај за образовање металичних и неметаличних рудних лежишта“. Примарне области интересовања су јој геологија и геофизика и даљинске детекција. Аутор је или коаутор бројних радова саопштених на скуповима од међународног и националног значаја. Више година одржава вежбе студентима на основним студијама на свом матичном факултету из предмета Геоморфологија, Даљинска детекција и Геофизички каротаж. Члан је вишеструких бројних међународних и националних научно-стручних удружења. Током студија је била више пута награђивана националним стипендијама као изврстан студент у својој генерацији. Перфектно се служи енглеским језиком, а поред њега веома добро шпанским и руским.