Чланство


УСЛОВИ

Чланство у Удружењу је добровољно. Члан Удружења може бити свако физичко и правно лице које прихвати Статут, програмске циљеве и Етички кодекс Удружења. Чланство се стиче потписивањем приступнице и плаћањем чланарине. Малолетно лице са навршених 14 година може се учланити у Удружење уз прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности. За лице млађе од 14 година пријаву подноси његов законски заступник.


КАТЕГОРИЈЕ ЧЛАНОВА

У Удружењу постоји 3 (три) категорије чланства:

1. редовни чланови

2. помажући чланови

3. почасни ланови

Редовни чланови су они чланови који активно учествују у раду удружења и редовно измирују чланарину.

Помажући чланови су они који повремено учествују у раду удружења, спонзоришу рад удружења и који плаћају 50% чланарине.

Почасни чланови су они чланови који су својим радом, угледом и деловањем повремено поспешили или помогли рад удружења и нису у обавези да плаћају чланарину.

Одлуку о пријему у редовне, помажуће или почасне чланове доноси Управни одбор удружења по потреби, на предлог Секретара Удружења. Евиденцију о чланству и категоризацији води Секретар Удружења.


ПРАВА И ОБАВЕЗЕ

учествовање у остваривању циљева Удружења;

деловање у складу са Статутом и Етичким кодексом Удружења;

редовно плаћање чланарине, изуезев почасних чланова

да бирају и буду бирани у органе Удружења, у складу са Законом, изузев почасних чланова;

да буду информисани о раду и активностима Удружења.


ЧЛАНСТВО ПРЕСТАЈЕ

када члан иступи из чланства, давањем писмене изјаве о иступању;

у случају када члан делује у супротности са Статутом, циљевима и Етичким кодексом Удружења, нарушава углед Удружења или опструира рад Удружења;

неплаћањем чланарине;

у случају смрти члана;

Предлог за искључење из чланства могу поднети било која три члана Удружења у писменој форми са образложењем разлога за искључење Секретару Удружења. Одлуку о искључењу доноси Управни одбор.


ПОПУЊАВАЊЕ НАЛОГА И УПЛАТА ЧЛАНАРИНЕ

На линку ПРИЈАВА ЗА ЧЛАНСТВО можете попунити пријаву за чланство. Након попуњене пријаве, у року од 3 дана, на Ваш мејл стићи ће потребни подаци за уплату. Након уплате чланарине, добићете маил са корисничким именом и лозинком за Ваш налог на страници намењеној само члановима.

СТРАНИЦА ЗА ЧЛАНОВЕ ЈЕ ТРЕНУТНО У ИЗРАДИ, УНАПРЕД ХВАЛА НА РАЗУМЕВАЊУ !

ПРИЈАВА ЗА ЧЛАНСТВО