Важни контакти МЗ Омољице


Контакт месне заједнице Омољица:
контакт mail: info@omoljica.org.rs
телефон: +38113617001
факс: +38113617001

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ МЗ ОМОЉИЦА:
Позивни за Панчево 013
Амбуланта 617-013
Полицијска станица 617-001
Апотека Панчево – огранак Омољица 617-034
Пошта 619-220
ЈКП Омољица 617-008
Дом културе Вук Караџић 617-005
Добровољно ватрогасно друштво 617-094
ОШ Доситеј Обрадовић 617-014
Земљорадничка задруга 617-004
ПИК Омољица 617-002
Дом инвалида рада 617-292