ФИНАНСИЈЕР
Министарство културе и информисања
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
www.kultura.gov.rs
Телефон: 011/3398 172
Кабинет министра
Е-адреса: kabinet@kultura.gov.rs
Контакт особа: Сандра Лазовић
Е-адреса: sandra@kultura.gov.rs

САРАДНИК
Трговинско занатска радња "Đ & D"
Шар планинска 37, Панчево
Производња и продаја најквалитетније памучне конфекције.
Контакт телефон: 064/208-52-53

САРАДНИК
Самостално занатска радња "IV"
Панчево, Ружина бб
Продаја и сервис баштенских и малих грађевинских машина
Контакт: + 381 (13) 333-445
е -адреса: ivservis@open.telekom.rs